Peter Barényi / Export rezidencia v PROGR, Bern / november 2014

FOR AN EMPTY AND UNKNOWN STUDIO
Počas posledných rokov sa autor vo svojej tvorbe vyjadroval k tráveniu času mimo súkromný priestor. V rozmedzí mesačnej rezidencie plánuje však tento princíp poprieť. Projekt bude vznikať za dverami rezidenčného bytu formou každodenného denníkového záznamu introvertnej bytovej situácie.


Export slovenských umelcov do Švajčiarska formou mesačného rezidenčného pobytu v kultúrnom centre PROGR v Berne iniciuje a organizuje občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru spolu so švajčiarskym partnerom residency.ch a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

rezidencie 
31. okt. 2014