Matthias Beckmann / cestovná rezidencia / 10.- 30.6. 2013

Berlínsky umelec, “nonstop kreslič” Matthias Beckmann využíva vo svojej tvorbe takmer výhradne silu čistej, lineárnej grafitovej ceruzky. Dokumentačným spôsobom zachytáva celky i detaily priestoru, konkrétnych situácií. Na Slovensku Beckmann po celé 3 týždne cestuje v rámci formátu “cestovnej rezidencie” po kultúrnych destináciách neštátneho charakteru a vizuálne mapuje existujúce aj vznikajúce kultúrne body.
Z jeho cesty vznikne počas leta kniha – subjektívny, cestovný denník po kultúrnom Slovensku, ktorú vydáva občianske združenie Štokovec v anglickej jazykovej mutácii s úvodným textom od Michala Hvoreckého. Partnerom projektu je Goethe Institut Bratislava.


rezidencie 
10. jún. 2013

comments powered by Disqus