Marek Chmiel / Typosedimenty / 10.6.-13.7.2014

Prvá typografická rezidencia. Počas rezidencie prebehne intenzívny zber – sondáž typografických usadenín v Banskej Štiavnici a blízkom okolí ich triedenie a základná identifíkácia, na základe ktorej sa autor pokúsi o vytvorenie písma/písem, ktoré by charakterizovali hlavné dejové linky historického vývoja mesta.


rezidencie 
10. jún. 2014