KRÍZA skupinová rezidencia / 23.7.-5.8.2012

Banská St a nica Contemporary organizuje od 23.júla do 5.augusta skupinovú rezidenciu 7 umelcov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Táto mikrorezidencia má vytvoriť intenzívne podmienky a zázemie pre vznik vizuálnych výstupov (linorezov, skíc, zápiskov, koláží, akcií a ich fotodokumentácie), ktoré zastrešuje fenomén KRÍZA. Juraj Horváth, Jan Čumlivski, Palo Čejka, Tomáš Klepoch, Svätopluk Mikyta, Eva Maceková a Jakub Czyszczoń tvoria v staničnej hale / čakárni, ktorú menia na 17 dní na verejný / otvorený ateliér v strede, ktorého je situovaný grafický lis. Výsledky mikrorezidencie budú publikované knižne. Team autorov dopĺňa grafická dizajnérka Pavlína Morháčová.
Projekt je súčasťou Open Station projektu, ktorým sa stanica otvára verejnosti. Rezidenciu podporilo Ministerstvo kultúry SR a International Visegrad Fund.


Krize je okamžik. Přesněji je bodem zlomu / obratu, který označujeme, až když jsme schopni přehlédnout větší část bojiště reality, na němž se odehrála. O krizi často mluvíme v přítomném čase, ale diagnostikujeme ji pouze z minulých událostí. Mluvme-li o přítomné, probíhající krizi, o krizi se nejedná – není nám dopřáno vědět, jsme-li v těsné blízkosti přicházející krize nebo už za bodem obratu – jsou to symptomy krize odeznívající nebo nastávající. Představíme-li si krizi jako jedno z míst na síti, která přibývá a mizí s časem, je možné vidět vlákna, která do ní vchází a vycház. Když ji pozorujeme s větším časovým odstupem a při různých příležitostech zjišťujeme, že se vlákna mění, jdou z různých a do různých míst, které jsme při předchozím zkoumání vůbec neznali či nevzali v potaz. Zřejmě není důležité, kde přesně leží bod zlomu, symptomy jsou pozoruhodnější a zajímavější než přesné časové určení, které samo o sobě časem ani není. Krize je kdekoli a není nikdy.
autor textu: Jan Čumlivski

rezidencie 
23. júl. 2012