Klaudia Kosziba / Geometroidea / 1.-14.7.2014

Rezidencia je pokusom o “univerzálne nahliadnutie na výsledky všetkých partikulárnych nahliadnutí” vzťahujúcich sa k technikám enkaustika a plstenie.
Vznikne konštelácia kresieb, obrazov a objektov ako rozsah alebo spektrum od štúdie geometrických vzorov nočných motýľov až po obradné rúcho pre rituálny tanec. A mozno vznikne iba spektrum. 


rezidencie 
25. jún. 2014