Jan Čumlivski / Visegrad Artist Residency Program / 1.8.- 1.11. 2013

Grafický dizajnér, grafik, spisovateľ, textár, spevák, lingvista, vydavateľ… to všetko je Jan Čumlivski. Počas pobytu pracuje na sérii grafík, ktoré dopĺňa textom. Svoje bádanie, , ktoré odkazujú na skutočnú aj zmyslenú históriu miesta zhrnie do záverečnej autorskej knihy.


rezidencie 
02. aug. 2013

comments powered by Disqus