Habima Fuchs / Visegrad Artist Residency Program / 15.4.-1.9.2014

Habimu nemožno jednoznačne charakterizovať ako českú umelkynu, skôr ju možno považovať za extrémne zaujímavú bytosť. Autorka rada “cestuje” pešo. Presúvanie aj na dlhe vzdialenosti, cez lúky kopce a hory je v dnešnej rýchlej dobe anachronizmom. Na druhej strane je vyjadrením veľmi aktuálneho pocitu nutnosti návratu k prírode. Podobne funguje aj dielo Habimy Fuchs. Akoby sme ho uz niekde videli.
V rámci trojmesačnej rezidencii bude autorka realizovať keramické objekty priamo v exteriérovom ateliéry, ktorý vznikol za týmto účelom priamo v staničnom parku.


rezidencie 
15. apr. 2014