Beobachter / Matthias Beckmann

Kniha, kreslený cestopis po kultúrnom Slovensku, obsahuje 76 kresieb, ktoré vytvoril počas cestovnej rezidencie nemecký umelec Matthias Beckmann. V mesiaci jún 2013 precestoval najdôležitejšie kultúrne destinácie na celom Slovensku. Knihu v grafickej úprave Pala Bálika dopĺňa esej od slovenského spisovateľa Michala Hvoreckého a denník autora.
vydavateľ: Štokovec, priestor pre kultúru

KÚPIŤ za 20

BEOBACHTER / Kreslený cestopis po kultúrnom Slovensku
kresby a cestovný denník: Matthias Beckmann
úvodná esej: Michal Hvorecký

KNIHA: 80 strán, 76 kresieb, 25×17,6cm
READER: cestovný denník a esej v slovenskom a anglickom jazyku

iniciátori projektu a hlavná koordinácia: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta (Štokovec, priestor pre kultúru)
grafický dizajn: Palo Bálik
vytlačené v tlačiarni Protisk České Budejovice
hlavný partner: Goethe Institut Bratislava
podpora: Ministerstvo kultúry SR a antikvariatik.sk
vydavateľ. Štokovec, priestor pre kultúru
ISBN: 978 -80-89587-10-0

shop  publikácie 
06. mar. 2014

comments powered by Disqus