Nový verejný priestor na mape Banskej Štiavnice

Od jesene 2018 sa činnosť Banskej St a nice presunula z periférie mesta (železničná stanica) do centra (škola na ulici A.Gwerkovej-Gollnerovej 6). Okrem zázemia pre prácu sme vďaka podpore od Banskobystrického samosprávneho kraja získali aj priestor bývalých školských šatní, ktorý má predispozície stať sa miestom stretávania sa verejnosti. Je situovaný na prízemí v susedstve tenisového kurtu.
Po vyčistení priestorov od kovových segmentov – pozostatkov po skelente šatní, ktoré sme tu našli, po výmaľbe a odstránení starého linolea, po výmene elektroinštalácie a ďalších úpravách sa takmer 140m2 zmenilo na priestor, kde okrem workshopov organizujeme výstavy a stretnutia s divákmi. Premenu priestoru sme mohli zrealizovať aj vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


PARTER BSC 
01. máj. 2022