Sarah Jones / rezidencia / 1.7.-1.8.2017

Sarah (nar. 1982, Austrália) je umelkyňa, spisovateľka, teoretička umenia a prichádza z Tasmánie. Aktuálne študuje doktorandský stupeň štúdia na University of New South Wales School of Art and Design. Práca, ktorú prichádza na Slovensko dokončiť sa venuje teoretickej reflexii diel Stana Filka v kontexte filozofie a teórie. V rámci jej mesiac trvajúceho rezidenčného pobytu má možnosť konzultovať svoje postupy s teoretičkou Mirou Keratovou a štúdijne spracovať fundus Stana Filka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.
Rezidencia je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica, ktorú finančne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. júl. 2017