Martin Vongrej / EXPORT rezidencia, PROGR Bern/ november 2017

“Objavil som filozofa, o ktorom som doteraz nevedel, že žil tu v Berne. Jean Gebser. Zhodou okolností pracoval na podobných veciach ako ja: fenomenológia a vedomie. Šťastný objav”
Veta, ktorú na začiatku svojho rezidenčného pobytu napísal Martin Vongrej predznamenávala čím sa tento slovenský, mladý autor vo švajčiarsku zaoberal.
Rezidencia je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica, ktorú finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Partnerom rezidencie je residency.ch a PROGR Bern.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. nov. 2017