Imrich Vanek / …keď ešte keramika nebola cool / výstava / TIC galéria Brno / 15.máj-27.júl 2

Výstava s ľahko provokačným názvom …keď keramika ešte nebola cool v brnianskej Galérii TIC je prvou od smrti autora. Je výberom z bohatého archívu Vaneka, ktorý sa aktuálne s postupnou stavebnou rekonštrukciou jeho vily reeviduje, katalogizuje a triedi. Menšie objekty, z keramiky, hliny a porcelánu vybraté na základe veľkosti ukazujú rôznorodosť prístupu autora, štýlovú aj žánrovú premenlivosť, s ktorou materiál ovládol. Ambíciou nie je podať vyčerpávajúcu umenovednú správu, skôr navodiť atmosféru, a to tak v ich privátnom priestore (light box Hynka Alta, ktorý vilu Vanekovcov nafotil len 2 týždne po smrti autora, kedy stratila svojho jediného obyvateľa) ako aj vo verejných priestoroch (cez fototapety keramických stien od Illah Van Oijen, ktoré nafotila na cestách po Slovensku v roku 2017). Kompletné foto-série prizvaných autorov budú už čoskoro súčasťou pripravovanej monografie, ktorú vydávajú kurátori výstavy z platformy Banská St a nica Contemporary.

Imrich Vanek …keď keramika ešte nebola cool
hostia: Illah Van Oijen, Hynek Alt
filmový materiál: Ivan Ostrochovský
iniciátori a kurátori projektu: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta
TIC Galéria, Brno / 15.máj-27.júl 2019


Imrich Vanek (1931-2015) slovenský umelec pôvodom z Nových Zámkov. Po maturite na gymnáziu krátko pracoval v lodeniciach v Komárne. V roku 1952 pri železničnej nehode utrpel vážne poranenie hlavy. V roku 1956 odchádza do Prahy, kde študuje na VŠUP v Ateliéri Otta Eckerta. V Prahe sa zoznamuje so svojou partnerkou, manželkou Olgou Vanekovou. Diplomovú prácu realizuje v Keramických závodoch v Rakovníku, kde pracuje od skončenia školy až do druhej polovice 80-tych rokov. Práve tu realizuje väčšinu svojich monumentálnych keramických reliéfov pre verejné priestory a architektúru po celom Slovensku (úzky kontakt s architektom Michalom Kukelkom, pre ktorého sa stal “dvorným” umelcom mu zabezpečuje prísun objednávok, umelecky ho vyťažuje a finančne zabezpečuje). Vystavuje od skončenia školy až do 90tych rokov. Vanekov rukopis aj prístup ku keramike sa mení od dekoratívnych keramických obrazov, kreslenie do keramiky zataveným drôtom, až po sochárske experimenty a materiálovú opulentnosť (dvojfarebnosť platina-zlato v 90tych rokoch). Tématicky ostáva ukotvený v humanistickom rámci bez ideologických odbočiek a pomôcok. Vanek zomiera v ústraní na jeseň 2015. Vila Vanekovcov na bratislavskej Kolibe sa za podpory dedičov a najbližšej rodiny postupne rekonštruuje. Projekt architektov Víta Haladu a Benjamína Bradňanského zapojených do premeny objektu na rezidenčné centrum pre keramiku a múzeum Imricha a Olgy Vanekovcov by už čoskoro mohlo naplniť víziu a sen autora na konečné sprístupnenie tejto stavby návštevníkom a záujemcom o keramiku.

BANSKÁ ST A NICA  novinky 
06. máj. 2019