EXXKLUZIV / Monika a Bohuš Kubinský / 20.11.2016

Happening pečenia vianočných oblátok v priestore umeleckého centra Banská St a nica Contemporary komentuje už nie len stredoslovenskú spoločenskú realitu. Tradičnú ikonografiu krehkých oblátok autori, Monika a Bohuš Kubinský , dopĺňajú súčasnými vizuálnymi kódmi, ktoré sú odkazmi k znepokojujúcej spoločenskej a politickej situácii. Tá sa stáva prekvapivo akceptovateľnou pre mnohých Slovákov.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Premiéra projektu v Banskej Štiavnici je súčasťou Čepan víkendu. EXXKLUZIV následne pocestuje aj do Bratislavy, Košíc, Topolčian a ďalších slovenských miest.

BANSKÁ ST A NICA  novinky  archív 
10. nov. 2016