Dialóg / Kultúrne angažmá pred rokom 1989 a po ňom / 6.4.-10.5.2019

Vo veľkej sále galérie Jozefa Kollára otvoríme medzinárodný projekt, ktorý vznikol, aby rozvinul verejnú diskusiu s medzigeneračným dialógom o udalostiach roku 1989, ako sa odrážajú v kontexte dnešnej doby, o téme nášho členstva v EU a spoločnej budúcnosti v Európe s dôrazom na úlohu občianskej angažovanosti v minulosti, súčasnosti a budúcnosti demokratickej a zjednotenej Európy.

Respondenti: Saša Uhlová, Zbigniew Libera, Zuzana Mistríková, Aleš Palán, Antonina Krzysztoń, Vladimír Michal, Věra Roubalová Kostlánová, Andrzej Jagodziński, Tereza Nvotová, Miloš Rejchrt, Dorota Masłowska, Peter Kalmus

Umelecky sú tieto osobnosti zachytené na fotografiách Jána Kekeliho, Witka Orského a Dity Pepe v situáciách, ktoré majú istú previazanosť s ich životmi a obsahom rozhovorov, ktoré viedla Barbora Baronová.

Hlavný organizátor: České centrá v spolupráci s Českým centrom Bratislava a Banskou St a nicou. Výstava je financovaná programom Európskej únie Európa pre občanov.


Výstava predstavuje dvanásť perspektív kultúrnych osobností z troch krajín stredoeurópskeho priestoru – z Českej republiky, zo Slovenska a z Poľska. Priami aktéri spoločenských zmien, ktoré pred tridsiatimi rokmi v totalitnom bloku viedli k nastoleniu demokracie, vyjadrujú v rozhovoroch svoje postoje nielen k bývalému režimu apolitickým udalostiam roku 1989, ale tiež k vývoju a novému postaveniu postkomunistických krajín v rámci Európy. Postojovo, generačne i genderovo rozmanité hlasy pripomínajú a komentujú rozhodujúce okamihy a historické etapy ovplyvňujúce svojím významom celý región – vznik Charty77, dvadsaťšesť rokov trvajúci pontifikát Jána Pavla II., zrod poľského hnutia Solidarita, zamatovú revolúciu, nástup prezidenta Václava Havla, rozdelenie Československa, obdobie mečiarizmu, leteckú tragédiu pri Smolensku, ale aj vlaňajšiu vraždu slovenského novinára Jána Kuciaka. Zároveň všetkých dvanásť osobností prizvaných k dialógu reflektuje podstatné zmeny v medziľudskej rovine (či už vplyvom rastúceho blahobytu, alebo nástupu nových technológií) a spracováva spomínané témy aj vo svojej vlastnej práci prostredníctvom filmu, hudby, literatúry, výtvarného umenia, vydavateľskej praxe, performance a happeningov, prednášok alebo novinových článkov, pričom vo svojej domovine nastoľuje potrebný intelektuálny diskurz. Vyrovnaný dialóg totiž znamená slobodu.

BANSKÁ ST A NICA  novinky  archív 
25. mar. 2019