Danica Pišteková / rezidencia / apríl 2021


Ako si využila túto rezidenciu? Na čom si tu v Banskej Štiavnici pracovala/pracuješ ?
“Vo svojej tvorbe sa zaoberám vzťahom architektúry a textilu alebo odevu, čiže som rozpracovávala tento typ projektu, a už predtým ma zaujímalo, ako dokážeme vnímať odev inak ako iba na ľudskom tele, čiže tu som pracovala s odevmi, ktoré sú zrazu oblečené do nejakých situácií v priestore alebo v interiéri, alebo ktorých časti sú v podstate vystužené do iných typov objektov, ktoré sú zrazu autonómne alebo samonosné.”

Je pre tvoju prácu izolácia nejakým spôsobom prospešná? Ak áno, ako?
“Som architektka a architekti prirodzene pracujú v tíme. Architektonická prax je veľmi komplexná, architekt nie je osamelý hráč, a to nielen preto, že samotná projekcia a stavba sú náročné, ale samotné dielo má vplyv na svoje okolie či obyvateľov. Pobytom v izolácii, ako aj mojou vlastnou tvorbou, toto trochu balansujem a venujem sa témam, ktoré sú moje vnútorné a nezávisia od klientov a externých podmienok, čo je dosť osviežujúce.”

Koronakríza narušila asi všetky naše istoty. Predstavuje pre teba ako
umelkyňu aj nejaké nové výzvy alebo pozitíva? Ak áno, aké?
“Spočiatku som bola skeptická, ale zistila som, že je to veľmi dobrý čas na networking. Aj medzinárodný. Mala som niekoľko online prednášok, zúčastnila som sa rôznych konferencií a diskusií, zrazu bolo všetko takým iným spôsobom blízko.”

Začala si vnímať počas zmenenej situácie súvisiacej s koronou veci v inom
svetle? Ako sa tento koronový čas premietol do tvojej umeleckej praxe?
Naučil ťa niečo?
“To je strašne zaujímavá otázka, lebo.. V umeleckej praxi asi nie, ale naučil ma lepšie si vážiť nejaké veci, vážiť si to že môžem robiť to čo robím. Ale podľa mňa je ešte hrozne skoro aby som to vedela posúdiť, tým že to nejakým spôsobom ešte trvá. Viem že už to trvá rok, ale ešte stále sme v tom, tak ešte to neviem úplne vyhodnotiť že je to takto a prinieslo mi to toto a viem s tým takto pracovať, to ešte asi nie…”

Čo by si odkázala nasledujúcej generácii umelcov, ktorí nebudú mať skúsenosť zo života
pred koronou?
“Aby sa nebáli neistoty. Pre umelcov a architektov je to prirodzená súčasť života aj tvorby. Neistota v našom pohľade na svet, alebo v tom, ako si ho my interpretujeme, alebo aj v čisto takých praktických veciach života, je každý deň vlastne iný. Dnes sa nám svet rozpadáva pod rukami, to, na čo sme sa spoliehali a pokladali za nemenné je preč. Neistota sa tak pravdepodobne stane našou bežnou súčasťou, možno dokonca modom operandi.”

BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. apr. 2021