346 / fotoprojekt / Vanda Mesiariková, Ester Šabíková a Ján Viazanička

Za komunitami, za ľuďmi z ulice aj kancelárií, sme počas roka 2019 vyslali trojicu umelcov: dve fotografky (Vandu Mesiarikovú a Ester Šabíkovú) a jedného fotografa (Jána Viazaničku). Mali jednoduchú úlohu. Odfotiť, čo najpestrejšiu skupinu ľudí a položiť im otázku, čo pre nich znamená kultúra.
Portréty v počte 346 kusov sa postupne objavovali na oficiálnej stránke Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 a v závere roka 2019 sme ich formou troch lightboxov odpremiérovali v galérii PARTER BSC. Termín vernisáže tesne pred Vianocami bol symbolickou príležitosťou pozvať všetkých 346 portrétovaných na jedno miesto a osobne im odovzdať fotografiu z projektu do ich vlastných rúk.

Výsledná kolekcia je obrazovou i textovou sondou – v ťažiarskej terminológii prieskumným vrtom. Síce prezentuje iba malú vzorku ľudí, ale z ich odpovedí sa dozvedáme, že aj tí najnenápadnejší obyvatelia mesta žijú svoje kultúrne životy. Ak nechodia do galérie, kina alebo na koncerty, venujú sa folklóru, športujú alebo čítajú si. Vnímajú nutnosť ochrany pamiatok, prírody a pestovania tradícií v rodine. Z mnohých odpovedí cítiť hlbší až filozofický vzťah k mestu. Vôbec pritom nevadí, že Štiavnica nie je pre mnohých rodným mestom. Vzťah k mestu je neraz vypestovaný aj prostredníctvom umenia a kultúry. Na záver štiavnického roka Almázie zisťujeme, že s obyvateľmi mesta a priľahlých obcí to nie je až také zlé. Sme síce z rôzneho cesta, ale spája nás všetkých (kultúrna) Štiavnica.


organizátori a kurátori projektu: Svätopluk Mikyta a Zuzana Bodnárová (Banská St a nica Contemporary)
grafický dizajn: Klára Záhradková a Jan Čumlivski
trvanie fotovýstavy 346: 20. 12. 2019 – 17. 1. 2020
Galéria PARTER BSC
A.Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica, Slovensko
Projekt vznikol v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica v rámci Almázie Štiavnica: Mesto kultúry 2019 za podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC 
01. dec. 2019