Od jesene 2018 v nových priestoroch

od jesene 2018 na novej adrese: ul. A.Gollnerovej-Gwerkovej 6, Banská Štiavnica, Slovensko
Už pár mesiacov po presunutí pracovných ateliérov zo železničnej stanice na novú adresu, je jasné, že toto sťahovanie aktivitám Banskej St a nice prospieva. Na treťom poschodí, v celku banálnej školskej budovy bez šarmu z konca 90-tych rokov sa už v plnom prúde pracuje na nových veciach. Svoj autorský ateliér tu našli umelci, ktorí v regióne dlhodobo žijú (Lucia Tkáčová, Nico Krebs a Svätopluk Mikyta) a umelci, ktorí tu prichádzajú v rámci rezidenčných pobytov. V jarných mesiacoch roku 2019 sa pripravuje stavebná rekonštrukcia verejných priestorov, budúcej galérie PARTER podľa archiketonického návrhu Jaroslava Sedláka z Brna. Galéria už od mája 2019 odprezentuje autorské výstavy, vytvorí zázemie pre stretnutia mestskej komunity aj návštevníkov Štiavnice. Nový, adekvátny priestor po 10 rokoch improvizácie na stanici získala aj grafická dielňa, kde sa aj v roku 2019 budú realizovať grafické edície, ktoré Banská St a nica začala intenzívne produkovať od roku 2016 pod značkou EDITION BSC. Banská St a nica funguje na novej adrese vďaka partnerstvu s Banskobystrickým samosprávnym krajom a vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. V roku 2019 sú aktivity Banskej St a nice súčasťou projektu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019.


priestor  kultúrna škola 
02. sep. 2018