Šedomodrá línia, Jakub Roček a Marie Lukáčová / 15.10.-5.12.2016 / Display BSC

Filmová fikcia Šedomodrá línia sa odohráva v budúcnosti, kedy je biologická forma života vytlačená na miesto odkiaľ vzišla, do mora. Pevnina, osídlena strojmi sa premenila na nehostinné miesto. Ľudský druh sa vydá do boja. Traja jej zástupcovia (človek, pes a dron) sú vyslaní hľadať vzácnú rastlinu.


Mladí autori Jakub Roček a Marie Lukáčová prezentujú svoj spoločný projekt pozostávajúci z filmu a série hlinených objektov.
Vo filme je jasne čitateľná participácia autorov. Lukáčovej politicko-spoločenské (ľavicové) názorové ukotvenie v čítanom texte (naratív filmu) dopĺňa Ročekov záujem o popularizáciu súčasnej vedy a techniky, formou 3D animácie, vytvárania virtuálneho prostredia.

Jakub Roček (1989)
Absolvoval Ateliér kresby a grafiky na brnenskej FaVU (2015). SVoje práce vystavoval napríklad v rámci skupinových výstav: Pohyb, Brno 2012, Údolí ruin, Brno 2014, Cantemir boulevard, Oberlicht gallery, Kyšiněv, Budapešť, 2014, Grafomani a vypravěči, Praha 2015, Ano lino, Banská Štiavnica, 2015 a Tatrahundert, Tic Brno/Tatranská Lomnica 2016. Vybrané samostatné výstavy: WWW/World Waldendsamkeit, Oberwelt Gallery, Stuttgart 2015, Cyklopedie, Brno 2015, Wro-Air Artist residency, Wroclaw 2015, Antekurvace, Luxfer Gallery 2015.

Marie Lukáčová (1991)
Stále študuje v Ateliéri bez vedúceho a magisterský program na
Pražskej UMPRUM v ateliéri Supermedií. Venuje sa najmä videoprojektom. Je členkou aktivistickej skupiny SocSol. Svoje práce prezentovala v rámci výstav: Koule, Dům umění, Olomouc 2013, Za horizontem události, Galerie Aula, Brno 2014, Cantemir boulevard, Oberlicht gallery, Kyšiněv 2014, AREnA, Kulturní centrum Barbara, Wroclaw 2015, WWW/World Waldendsamkeit, Oberwelt Gallery, Stuttgart 2015, Z šelmy šelmou, Galerie ART, Brno 2016.

Priestor Display BSC / súčasť výstavných priestorov Galérie J. Kollára / predstavuje v roku 2016 štvoricu autorských projektov. Ponuku expandovať do historického centra Štiavnice, ktorú sme dostali od Galérie Jozefa Kollára, vnímame ako možnosť predstaviť naše projekty a upozorniť divákov, návštevníkom mesta či jeho obyvateľov na paralelne existujúcu umeleckú produkciu, ktorú realizujeme od roku 2009 na priemyselnej periférii mesta v objekte železničnej stanice.

BANSKÁ ST A NICA  novinky  Display bsc  archív 
14. okt. 2016