346 / fotoprojekt / Vanda Mesiariková, Ester Šabíková a Ján Viazanička

Za komunitami, za ľuďmi z ulice aj kancelárií, sme počas roka 2019 vyslali trojicu umelcov: dve fotografky (Vandu Mesiarikovú a Ester Šabíkovú) a jedného fotografa (Jána Viazaničku). Mali jednoduchú úlohu. Odfotiť, čo najpestrejšiu skupinu ľudí a položiť im otázku, čo pre nich znamená kultúra.
Portréty v počte 346 kusov sa postupne objavovali na oficiálnej stránke Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 a v závere roka 2019 sme ich formou troch lightboxov odpremiérovali v galérii PARTER BSC. Termín vernisáže tesne pred Vianocami bol symbolickou príležitosťou pozvať všetkých 346 portrétovaných na jedno miesto a osobne im odovzdať fotografiu z projektu do ich vlastných rúk.

Výsledná kolekcia je obrazovou i textovou sondou – v ťažiarskej terminológii prieskumným vrtom. Síce prezentuje iba malú vzorku ľudí, ale z ich odpovedí sa dozvedáme, že aj tí najnenápadnejší obyvatelia mesta žijú svoje kultúrne životy. Ak nechodia do galérie, kina alebo na koncerty, venujú sa folklóru, športujú alebo čítajú si. Vnímajú nutnosť ochrany pamiatok, prírody a pestovania tradícií v rodine. Z mnohých odpovedí cítiť hlbší až filozofický vzťah k mestu. Vôbec pritom nevadí, že Štiavnica nie je pre mnohých rodným mestom. Vzťah k mestu je neraz vypestovaný aj prostredníctvom umenia a kultúry. Na záver štiavnického roka Almázie zisťujeme, že s obyvateľmi mesta a priľahlých obcí to nie je až také zlé. Sme síce z rôzneho cesta, ale spája nás všetkých (kultúrna) Štiavnica.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC  celý článok
01. dec. 2019

Jakub Milčák / rezidencia / december 2019

Mesačnú rezidenciu autora v priestore Banská St a nica podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  rezidencie 
26. nov. 2019

Zsolt Tibor / rezidencia / 25.11.-22.12.2019

Mesačnú rezidenciu autora v priestore Banská St a nica podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  rezidencie 
17. nov. 2019

Svatopluk Mikyta: Kolaps Lapsus II / výstava v Novej Cvernovke Bratislava / 7.-22.11.2019

Pozývame Vás na otvorenie výstavy do bratislavskej Novej Cvernovky, ktorá predstaví najnovšie práce a objekty Svatopluka Mikytu, zakladateľa a člena nášho združenia, ktorý pred rokom našiel svoj vlastný ateliér v našich nových priestoroch na ul. A.Gwerkovej-Gollnerovej v Banskej Štiavnici.
Grafiky, koláže, objekty a tlače predstavené na bratislavskej výstave vznikali počas uplynulého roka.

Svatopluk Mikyta
Kolaps Lapsus II

štvrtok 7.11.2019 o 18:00
Galéria Zborovňa Nová Cvernovka
I.poschodie
Račianska 78, Bratislava

výstava je otvorená do 22.11.2019
utorok-piatok 14:00 – 18:00

Vystavené diela vznikli vďaka podpore z verejných zdrojov formou štipendia z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  archív 
03. nov. 2019

Vnútorné krajiny / výstava / PARTER BSC / 9.11.-14.12.2019

Pozývame Vás a Vašich priateľov
na otvorenie výstavy
VNÚTORNÉ KRAJINY
autorov a autoriek: Pavol Butkovský, Romana Danielová, Peter Galát, Vladislav Granát, Ľubomír Chabada, Ivana Kamenská, Kristína Kozáková, Bedřich Matoušek, Veronika Medlíková, Ladislav Mocik, Lenka Petáková, Juraj Putna, Peter Srnka, Marek Surek, Roman Toráč, Andrej Török, Michaela Vojtillová

v sobotu 9.novembra 2019 od 16:00
do priestorov bývalých šatní gymnázia na ulici Alžbety Gwerkovej-Gollnerovej 6, kde nájdete priestor PARTER BSC.
kurátorkou výstavy je Alexandra Tamásová

Výstava Vnútorné krajiny predstavuje tvorbu sedemnástich slovenských autoriek a autorov tzv. art brut – umenia v surovom stave. Pod termínom art brut rozumieme tvorbu talentovaných umelkýň a umelcov bez výtvarného vzdelania, ktorí tvoria mimo oficiálnych umeleckých štruktúr a tradícií, len z vlastnej vnútornej potreby. Autori art brut sa vyznačujú autenticitou, originalitou, svojským výtvarným jazykom, ktorému rozumejú len oni sami, a ktorý niekedy nahrádza verbálnu komunikáciu.

Aktuálna výstava je súčasťou projektu Hľadá sa talent, ktorý realizuje Galéria Nezábudka pôsobiaca pri Lige za duševné zdravie SR. Galéria Nezábudka je špecializovaným projektom s už 25 ročnou tradíciou, v rámci ktorého odborníci na umenie a duševné zdravie hľadajú a podporujú talenty z oblasti art brut, pričom niektorí z „kmeňových“ umelcov sú svojim dielami zastúpení aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie. Do aktivít Galérie Nezábudka patrí budovanie umeleckej zbierky, organizácia výstav, sympózií, ako aj publikačná činnosť.

Výstavu pripravila Liga za duševné zdravie s podporou Ministerstva kultúry SR.
Partnerom výstavy v Banskej Štiavnici a autorom architektúry výstavy v priestore PARTER BSC je Banská Stanica Contemporary.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC 
03. nov. 2019

Slavomíra Ondrušová / rezidencia / november 2019

Autorka vyštudovala Vysokú školu výtvarným umení v Bratislave, Ateliér šperku S_M_L_XL Karola Weisslechnera. Od šperkárskej práce sa jej záujem postupne presúval ku médiu kresby. “Verím, že kresba je nástroj, ktorý dokáže bez slov komunikovať. Je to iný jazyk, ktorý je nám všetkým vlastný.” hovorí autorka.
O kresbu sa opiera klasické umelecké vzdelávanie. Kreslenie podľa modelu, či zátišia je povinnou vstupnou bránou pri príjimacích pohovoroch na vysoké umelecké školy. Kresba má presahy do takmer všetkých médií. Kreslia tak filmári ako aj automobiloví dizajnéri. Skice si robia scénografi aj grafici. Kresba ale nefunguje len ako prípravné médium. Kreslia už tí najmenší. Kreslené “čarbanice”, ktoré sa menia na kruhy a koordinované ťahy ceruzkou pozná každý rodič, ktorý sleduje ako sa dokáže detská kresba rýchlo meniť a vyvíjať.
V rámci mesačnej umeleckej rezidencie autorka vytvára konkrétny priestor – “MAK: Mestský Ateliér Kresby” v ktorom pracuje. Využíva zatiaľ prázdne priestory obchodu, ktorý v centre Štiavnice čaká na svoje ďalšie komerčné využitie. Tento medzičas sa obchod mení na ateliér a jeho výklady na galériu s priamym kontaktom s divákom na ulici. V MAK-u sa raz do týždňa konajú kurzy kreslenia – tzv. podvečerné lekcie kresby. A nie obyčajného kreslenia! “Chcem cielene narúšať zaužívané definície a pojmy o tom čo je kresba a ako je správne kresliť. Kresbou chcem spoznávať nové publikum a vtiahnuť ho do spoločnej tvorby. Pohyb, zámer, pozornosť, sústredenie, limity tela aj materiálu budú pri tomto spoznávaní zohrávať doležité úlohy”. vysvetľuje Ondrušová.

MAK: Mestský Ateliér Kresby nájdete od 7.novembra do 30.novembra 2019 v priestoroch bývalého obchodu na Radničnom námestí 10 v Banskej Štiavnici. Zároveň výklady do ulice autorke poslúžia ako kontaktná galéria diel, ktoré v Banskej Štiavnici vytvorí.
Rezidenciu EDU AIR v rámci programu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
03. nov. 2019

Revolution is not a garden party / konferencia / BOZAR Brusel / 27.10.2019

Aj takto môžu vyzerať oslavy 30 ročnej slobody!
Prezidentom sa stal dramatik, spevácka revolúcia zvrhla diktatúru, zakázaní spisovatelia vyliezli na balkóny a rozprávali sa s davmi. Rok 1989 bol jedinečným rokom, keď mali umelci šancu vytvoriť nový politický systém a sloboda tvorivosti bola znamením nového veku v strednej a východnej Európe. Čo je odkazom revolúcie dnes? Môžu byť umelci návrhármi nového spoločenského poriadku? Mali by sa o to usilovať? A koľko dedičstva umelcov a aktivistov generácie 1989 žije o tri desaťročia neskôr?
Celodenné stretnutie spája umelcov, aktivistov, vedcov a vodcov rôznych generácií.
Banská Stanica je na konferencii ako jediná zastupujúca Slovensko.
Konferencia sa koná ako súčasť projektu Dialóg, Kultúrne angažmá pred rokom 1989 a po ňom s podporou „programu Európa pre občanov“ Európskej únie.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  archív 
27. okt. 2019

Juraj Gábor / október 2019


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. okt. 2019

Comunite Fresca / október 2019

Šesť očí vidí viac ako dve. Marie Štindlová (*1990), Markéta Filipová (*1990) a Dana Balážová (*1989) sú mladé maliarky, absolventky Fakulty výtvarných umení v Brne. Práve tam sa stretli a počas šiestich rokov štúdia zblížili. Z priateľstva nakoniec vznikla aj profesná spolupráca a dnes fungujú ako umelecká skupina Comunite Fresca. Al fresco (z taliančiny znamená „na čerstvo“, „za čerstva“) je technika nástennej maľby zhotovenej do vlhkej omietky. Práve proces schnutia omietky determinuje možnosti jej výmaľby. Aj preto sa tejto technike hovorí že je náročná na čas a zručnosť maliara – autora. Minerálne pigmenty rozompleté vo vode alebo vápennej vode sa rýchlo nanášajú na čerstvú omietku. Vlhkosť zaručuje vsiaknutie do podkladu. Po vysušení povrchu môže autor maľbu korigovať už len čiastočne. Táto technika prešla v takmer nezmenenej podobe celými dejinami umenia od Starovekého Grécka, cez umenie Európy, Ázie, Číny. Skupina Comunite Fresca ju používa ako základ pre vlastné abstraktné obrazy, ktoré realizuje tak v interiéroch ako aj na fasádach domov súkromných či verejných. Kontext miesta realizácie sa stáva pre autorky zásadným. Aktuálne je Comunite Fresca medzi finalistami Ceny Jindřicha Chalupeckého v Čechách, ocenenia pre mladého umelca/umelkyňu, ktoré je paralelou našej Ceny Oskára Čepana. V Banskej Štiavnici v rámci rezidenčného pobytu EDU AIR počas jesenných, októbrových dní autorky vytvoria fresku v stavebnej štruktúre jedného zo štiavnických domov, ktorý čaká na rekonštrukciu. Strojovňa na Zigmunšachte – dom postavený pre vodnostĺpcový stroj pri šachte Žigmund je architektonickou štruktúrou, ktorou prerastá príroda, cez okná prefukuje student vietor. Na toto miesto autorky neprichádzajú s detailnými skicami, nechávajú sa osloviť atmosférou, historickým kontextom aj okolím. Rezidenciu organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v rámci programu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Partnerom rezidencie Comunite Fresca je antikvariatik.sk.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
01. okt. 2019

Jakub Straka / rezidencia / október 2019

Potrebuje svet ďalší vlnený sveter? Potrebujeme viac oblečenia? Potrebujeme ho striedať a meniť s každou sezónou? Aj tieto otázky zaznejú pri rozhovore s mladým autorom, absolventom Ateliéru textilu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Jakubom Strakom, ktorý sa paralelne s vlastnou tvorbou zamýšľa nad udržateľnosťou módy, jej ekologickou stopou a dopadom na konkrétne komunity. Autora inšpiruje pri tvorbe lokálne tvaroslovie, rád a často využíva materiálové zdroje, ktoré mu poskytuje prostredie kde sa nachádza. V popredí každého jeho autorského diela, či ide o nositeľnú alebo voľnú tvorbu, je remeselná precíznosť zameraná najmä na ručnú prácu. Vyššie spomenuté ingrediencie Jakub Straka namiešal aj do štiavnického projektu, na ktorom pracuje počas októbrových dní v rezidenčnom programe TROJICA AIR. V spolupráci so šesticou žien z regiónu, ktoré zareagovali na výzvu spolupráce, vytvára pleteniny inšpirované Hontom. Stretáva sa s nimi, koriguje a kreuje každý krok. “Aj mne aj všetkým ženám zapojeným do projektu vyhovuje postup práce aký sme zvolili. Učíme sa navzájom niečo nové, čo nesleduje vopred nalinkované pravidlá. Je to veľmi organická spolupráca, ktorá dáva pednosť intuícii.” hovorí Straka. Pre projekt používa výhradne slovenskú ovčiu vlnu vybranú zo selektovaných fariem, ktorá je vyprodukovaná tradičnými metódami ručne a priemyselným spôsobom. Víziou projektu je vytvoriť odevy, ktoré použitým materiálom a formou vyvolajú v mysli pozorovateľa pocit videnej histórie, ktorú môže nielen vidieť, ale aj cítiť. “Neskicujem si. Skôr pracujem priamo v čase a priestore. Pri pleteninách hľadám formu, čistím ju, pridávam, odoberám. Je to až sochárske budovanie objemu. Chcem sa dopracovať k jednotnej, kompaktnej forme. Oprostiť sa od zbytočných detailov. “hovorí autor. Sám autor cieľ projektu formuluje ako snahu “…vyzdvihnúť cnosti ručnej práce a získavania skúseností spoločne s lokálnou komunitou žien a vzdať hold kolektívnej textilnej histórii mesta Banská Štiavnica.” Rezidencia autora v programe TROJICA AIR je súčasťou Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019, ktoré spoluorganizujeme s Mestom Banská Štiavnica za finančnej podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. ďakujeme zapojeným ženám za ich trpezlivosť, čas a energiu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  TROJICA 
01. okt. 2019

Juraj Gábor / Kratochvíľa / od 5.10.2019

GPS súradnice: 48.4936971,18.9552535
Vlak tadiaľto chodí ale už nezastaví. Vzniklo tak miesto, kde len úzke kovové koľajnice pripomínajú civilizáciu. Industriálna vrstevnica s lesom zarasteným výhľadom dolu do údolia sa stala meditatívnym miestom obklopeným prírodou. Juraj Gábor, mladý umelec s osobnými spomienkami na toto miesto vytvára dielo venované Milanovi. Princíp “zober všetko, čo je okolo teba a tvor” sa odkazuje na spontánnosť, živelnosť a zároveň hravosť, ktorou Milan Adamčiak oslovil aj mladého umelca Juraja Gábora.

Autor v rámci dvojtýždňovej rezidencie vytvoril z „odpadového dreva“ objekt „Kratochvíľa“, ktorý sme umiestnili na miesto zrušenej vlakovej zastávky Banská Belá zastávka na znamenie. „Kratochvíľa“ je zároveň jediným exponátom výstavy ktorá zrkadlí výstup z rezidencie ale aj náš 10 ročný vzťah – komunikáciu s autorom Jurajom Gáborom. Objekt vznikol ako hommage Milanovi Adamčiakovi, ktorý zvykol na tejto zastávke vystupovať. Rozpracovaný projekt bol súčasťou sprievodného programu k festivalu JAMA.
Realizované s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  Display bsc 
24. sep. 2019

Jozef Vančo a Sebastián Komáček / rezidencia / október 2019

Už celý jeden rok malými zmenami meníme štandardnú školskú budovu a jej okolie z miesta bez genia loci a identity na modernú kultúrnu inštitúciu, kde sa umenie stretáva s učením. Jednou z intervencií, ktoré vznikajú na prelome septembra a októbra 2019 v záhrade je sochárska práca dvoch čerstvých absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – Jozefa Vanča a Sebastinána Komáčka. “Vlna” alebo “ihrisko” alebo miesto ničnerobenia postupne rastie v susedstve galérie PARTER BSC. V centre drevenej platformy sa ocitá solitér – červená koruna stromu. Projekt autori budujú počas babieho leta 2019 priamo na mieste. Chalanov môžete prísť podporiť osobne kedykoľvek. Rezidencia je súčasťou dramaturgie Banskej St a nice v roku 2019 a môžeme ju zrealizovať vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Partnerom našich nových priestorov je Banskobystrický samosprávny kraj. ĎAKUJEME.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
22. sep. 2019