LnSaint / 16. - 30. august 2010

Skupinu, ktorá sa sformovala v roku 2009 tvoria Bas van Rijnsoever, Niels Kuiters, Marc Stoffels a Jan Barta. Po roku skupina prichádza opäť do Banskej Štiavnice, kde počas dvojtýždennej rezidencie pracuje na novom koncertnom programe. Vystúpia 20.augusta o 19:00 na vernisáži výsledkov ÁNO_LINO, 22.augusta o 14:00 na happeningu Utoponec, 28.augusta na Kremnických gagoch a nedeľu 29.augusta v priestore Banská St a nica.
Art Core Tour, ktorého súčasťou je aj ich slovenský pobyt pokračuje v Prištine.


rezidencie 
01. aug. 2010

Jana Farmanová / 14. - 24. júl 2010

Mikrorezidencia Formát 6×9m je zameraná nie len na maliarske intervencie do staničnej haly. Rozmer 6×9m označuje veľkosť steny v monumelntálnej čakárni – hale, ktorá je prizvanému autorovi k dispozícii. Prvým prizvaným autorom tohto rezidenčného “formátu” je maliarka Jana Farmanová .
Podpora rezidencie: reštaurácia Tulsi, Banská Štiavnica


rezidencie 
07. júl. 2010

Milan Houser / august - október 2010

Český autor Milan Houser sa pohybuje na rozhraní maliarstva, sochárstva a inštalácie. Väčšinou pracuje koncentrovane na rozsiahlych sériách, v ktorých testuje možnosti technologických postupov, materiálového spracovania a výrazových prostriedkov. Počas trojmesačného rezidenčného pobytu podporeného Visegrad International Fund pracoval na projekte ktorý sa opieral o jeho obľúbený pracovný postup – liatie (farieb, lakov s pridanými pigmentami).


rezidencie  0 Comments
23. máj. 2010