Juraj Gábor, rezidencia / december 2011

Juraj Gábor, absolvent Vysokej školy výtvarných umení (2011), Ateliér priestorových komunikácií+ doc. Antona Čierneho, prichádza do BANSKEJ ST A NICE v rámci nového rezidenčného programu “Aklimatizácia”. Ten je určený čerstvým absolventom umeleckých vysokých škôl. Aklimatizácia poskytuje rezidentovi priestor, čas, financie a produkčnú podporu v realizácii vlastného projektu. Aklimatizácia je čas medzi skončením školy a skutočným životom.
Počas mesačného pobytu Gábor pracuje na projekte s pracovným názvom “Zbierka “živých” obrazov/hodinových performancií”. Séria krajinných videí s potlačenou naráciou súvisí s geniom loci regiónu, nadväazuje na záujem autora o tému romantizmu, krajinomaľby. Objekt, ktorý si autor zostavil, inštaluje v krajine ako schránku, úkryt na pozorovanie, ktorý mu umožňuje aj v horšom počasí nerušene “loviť” krajinné pohľady. Kurátorom projektu je Peter Megyeši. Rezidenciu podporilo Ministerstvo kultúry SR .


rezidencie 
09. dec. 2011

Katarína Hrušková, rezidencia / október 2011

V mesiaci október absolvovala cestovnú rezidenciu mladá, na Slovensku takmer neznáma, fotografka Katarína Hrušková. Katarína sa narodila v Ružomberku, študovala Gerrit Rietveld Academie v Amsterdame (2010), momentálne žije v Prahe. V rámci rezidencie pracovala na projekte Zelený mramor /fotografia a text. Výsledných 18 čiernobielych fotografií zachytáva banálne, nepovšimnuté situácie a detaily z krajiny, ktorou Hrušková prechádzala.
Rezidencia podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


rezidencie 
01. okt. 2011

Collaboration project, rezidencia / 26.9.-9.10.2011

Collaboration_ je neziskový umelecký projekt skupiny siedmych umelcov, ktorí sú prepojený s mestom Mníchov. Po Drážďanoch, Bristole a Luxemburgu prichádza projekt do Banskej Štiavnice. Collaborative_4 sa uskutoční v rámci rezidencie v priestore Banská St a nica Contemporary v zložení: Beate Engl, Sandra Filic, Tom Fruchtl, Maximilian Geuter, Christoph Lohmann, Daniel Schurer (hosť), Alexander SteigThomas Thiede. Rezidencia je podporená Goethe Institutom Bratislava a Bayeriches Staatsministerium fut Wissenschaft Forschung und Kunst.


rezidencie 
25. sep. 2011

Alžběta Skálová, rezidencia / august - september 2011

Skálová prichádza na dvojmesačnú umeleckú rezidenciu, počas ktorej sa bude venovať najmä kresbe a akvarelu. Jej projekt “Industriálna krajina” ktorý získal podporu z Ministerstva kultúry Českej republiky sa zameriava na fenomén krajiny.


rezidencie  celý článok
03. aug. 2011

Peter Puklus, rezidencia / júl - september 2011

Peter Puklus je naším letným rezidentom. Puklus pracuje paralelne na dvoch fotografických sériách. Prvým je séria New Folder. Jedná sa o komponované situácie, ktoré si často vyžadujú participáciu okolia /obyvateľov mesta, návštevníkov atď. Druhým projektom, ktorému sa Puklus venuje je séria How to build the sun, ktorá vzniká v ateliérovom prostredí.

Partnerom rezidencie je Visegrad Fund a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


rezidencie 
18. júl. 2011

Zuzana Flimelová, rezidencia / 5 - 23. júl 2011

Rezidenčný formát 6×9m tvorí základný rámec pre Flimelovú, ktorá rozvinie na tomto priestore svoj maliarsky program. Namiesto štetcov, použila prútené metly. Nepracovala v uzatvorenom ateliéri ale vo verejnom priestore vlakovej čakárne.

Rezidenciu podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


rezidencie 
29. jún. 2011

Jaroslav Kyša, rezidencia / 14. - 27. jún 2011

Kyša nadviazal na svoju predošlú tvorbu a v časovom rozmedzí rezidencie vytvoril sériu intervencií.Určujúcim momentom pre autora bola lokálna pamäť, veľké i malé témy mesta Banská Štiavnica. Rezidenciu podporilo Ministerstvo kultúry SR.


rezidencie 
13. jún. 2011

Dávid Demjanovič, rezidencia / 14. - 27. jún 2011

Demjanovič je čerstvý absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave /Ateliér priestorovej komunikácie Tona Čierneho/. V roku 2011 bol finalistom slovenskej časti ESSL AWARD CEE 2011. Vo svojich projektoch a inštáláciách často reaguje na témy agrikultúry v urbánnom prostredí a domáceho kutilstva. Počas dvoch týždňov vytvoril exteriérovú inštaláciu Základný tábor. V priľahlom staničnom parku vystaval jednoduchú konfiguráciu v podobe základne expedičných stanov. Jedná sa o funkčné fóliovníky v útrobách ktorých rastie sezónna zelenina a bylinky pre potreby kuchyne ďalších rezidentov priestoru. Rezidenciu podporilo Ministerstvo kultúry SR.


rezidencie 
12. jún. 2011

Palo Čejka / marec 2011, mikrorezidencia

Rytec, záhradník, ilustrátor, fotograf, učiteľ, turista, dj a punkový kontrabasista z Bratislavy, ktorý hrá v kapele Piecka AE, Kamoško a Kokosko, Honduras a púšťa platne ako DJ Reverend prichádza opäť do Banskej Štiavnice. Jeho mikrorezidencia je distribuovaná do 3 turnusov v mesiaci marec. Počas 12 dní pracuje na sérii experimentálnych linorezov.


rezidencie  0 Comments
02. mar. 2011

Susan van Hengstum / 15.august - 15.október 2010, cestovná rezidencia

Susan van Hengstum absolvovala v roku 2008 Kráľovskú akadémiu v Haagu, Katedru fotografie, kde v závere štúdia získala Cenu za najlepšiu záverečnú prácu. Paralelne so štúdiom a intenzívnešie po ňom začala vystavovať tak v Holandsku ako aj v zahraničí. V roku 2010 získala Hengstum cenu PUP. Súčasťou tohto ocenenia je medzinárodné vydanie knihy s jej fotografiami. Momentálne sa autorka pohybuje na trajektórii Holandsko-Izrael, kde pracuje na fotografickom projekte.
Rezidencia na Slovensku je založená na nomádskom presúvaní sa autorky z mesta do mesta (od západu na východ, od severu na juh). V tomto cestovateľstkom priesečníku sa symbolicky nachádza Banská Štiavnica, v ktorej má autorka po celý čas pobytu na Slovensku svoje zázemie. Mestá, ktoré navštevuje sú zvolené na základe vydávania lokálnych novín, ktoré región alebo mesto vydáva.


rezidencie 
15. aug. 2010

LnSaint / 16. - 30. august 2010

Skupinu, ktorá sa sformovala v roku 2009 tvoria Bas van Rijnsoever, Niels Kuiters, Marc Stoffels a Jan Barta. Po roku skupina prichádza opäť do Banskej Štiavnice, kde počas dvojtýždennej rezidencie pracuje na novom koncertnom programe. Vystúpia 20.augusta o 19:00 na vernisáži výsledkov ÁNO_LINO, 22.augusta o 14:00 na happeningu Utoponec, 28.augusta na Kremnických gagoch a nedeľu 29.augusta v priestore Banská St a nica.
Art Core Tour, ktorého súčasťou je aj ich slovenský pobyt pokračuje v Prištine.


rezidencie 
01. aug. 2010

Jana Farmanová / 14. - 24. júl 2010

Mikrorezidencia Formát 6×9m je zameraná nie len na maliarske intervencie do staničnej haly. Rozmer 6×9m označuje veľkosť steny v monumelntálnej čakárni – hale, ktorá je prizvanému autorovi k dispozícii. Prvým prizvaným autorom tohto rezidenčného “formátu” je maliarka Jana Farmanová .
Podpora rezidencie: reštaurácia Tulsi, Banská Štiavnica


rezidencie 
07. júl. 2010