Zuzana Flimelová, rezidencia / 5 - 23. júl 2011

Rezidenčný formát 6×9m tvorí základný rámec pre Flimelovú, ktorá rozvinie na tomto priestore svoj maliarsky program. Namiesto štetcov, použila prútené metly. Nepracovala v uzatvorenom ateliéri ale vo verejnom priestore vlakovej čakárne.

Rezidenciu podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


rezidencie 
29. jún. 2011

Jaroslav Kyša, rezidencia / 14. - 27. jún 2011

Kyša nadviazal na svoju predošlú tvorbu a v časovom rozmedzí rezidencie vytvoril sériu intervencií.Určujúcim momentom pre autora bola lokálna pamäť, veľké i malé témy mesta Banská Štiavnica. Rezidenciu podporilo Ministerstvo kultúry SR.


rezidencie 
13. jún. 2011

Dávid Demjanovič, rezidencia / 14. - 27. jún 2011

Demjanovič je čerstvý absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave /Ateliér priestorovej komunikácie Tona Čierneho/. V roku 2011 bol finalistom slovenskej časti ESSL AWARD CEE 2011. Vo svojich projektoch a inštáláciách často reaguje na témy agrikultúry v urbánnom prostredí a domáceho kutilstva. Počas dvoch týždňov vytvoril exteriérovú inštaláciu Základný tábor. V priľahlom staničnom parku vystaval jednoduchú konfiguráciu v podobe základne expedičných stanov. Jedná sa o funkčné fóliovníky v útrobách ktorých rastie sezónna zelenina a bylinky pre potreby kuchyne ďalších rezidentov priestoru. Rezidenciu podporilo Ministerstvo kultúry SR.


rezidencie 
12. jún. 2011

Palo Čejka / marec 2011, mikrorezidencia

Rytec, záhradník, ilustrátor, fotograf, učiteľ, turista, dj a punkový kontrabasista z Bratislavy, ktorý hrá v kapele Piecka AE, Kamoško a Kokosko, Honduras a púšťa platne ako DJ Reverend prichádza opäť do Banskej Štiavnice. Jeho mikrorezidencia je distribuovaná do 3 turnusov v mesiaci marec. Počas 12 dní pracuje na sérii experimentálnych linorezov.


rezidencie  0 Comments
02. mar. 2011

Susan van Hengstum / 15.august - 15.október 2010, cestovná rezidencia

Susan van Hengstum absolvovala v roku 2008 Kráľovskú akadémiu v Haagu, Katedru fotografie, kde v závere štúdia získala Cenu za najlepšiu záverečnú prácu. Paralelne so štúdiom a intenzívnešie po ňom začala vystavovať tak v Holandsku ako aj v zahraničí. V roku 2010 získala Hengstum cenu PUP. Súčasťou tohto ocenenia je medzinárodné vydanie knihy s jej fotografiami. Momentálne sa autorka pohybuje na trajektórii Holandsko-Izrael, kde pracuje na fotografickom projekte.
Rezidencia na Slovensku je založená na nomádskom presúvaní sa autorky z mesta do mesta (od západu na východ, od severu na juh). V tomto cestovateľstkom priesečníku sa symbolicky nachádza Banská Štiavnica, v ktorej má autorka po celý čas pobytu na Slovensku svoje zázemie. Mestá, ktoré navštevuje sú zvolené na základe vydávania lokálnych novín, ktoré región alebo mesto vydáva.


rezidencie 
15. aug. 2010

LnSaint / 16. - 30. august 2010

Skupinu, ktorá sa sformovala v roku 2009 tvoria Bas van Rijnsoever, Niels Kuiters, Marc Stoffels a Jan Barta. Po roku skupina prichádza opäť do Banskej Štiavnice, kde počas dvojtýždennej rezidencie pracuje na novom koncertnom programe. Vystúpia 20.augusta o 19:00 na vernisáži výsledkov ÁNO_LINO, 22.augusta o 14:00 na happeningu Utoponec, 28.augusta na Kremnických gagoch a nedeľu 29.augusta v priestore Banská St a nica.
Art Core Tour, ktorého súčasťou je aj ich slovenský pobyt pokračuje v Prištine.


rezidencie 
01. aug. 2010

Jana Farmanová / 14. - 24. júl 2010

Mikrorezidencia Formát 6×9m je zameraná nie len na maliarske intervencie do staničnej haly. Rozmer 6×9m označuje veľkosť steny v monumelntálnej čakárni – hale, ktorá je prizvanému autorovi k dispozícii. Prvým prizvaným autorom tohto rezidenčného “formátu” je maliarka Jana Farmanová .
Podpora rezidencie: reštaurácia Tulsi, Banská Štiavnica


rezidencie 
07. júl. 2010

Milan Houser / august - október 2010

Český autor Milan Houser sa pohybuje na rozhraní maliarstva, sochárstva a inštalácie. Väčšinou pracuje koncentrovane na rozsiahlych sériách, v ktorých testuje možnosti technologických postupov, materiálového spracovania a výrazových prostriedkov. Počas trojmesačného rezidenčného pobytu podporeného Visegrad International Fund pracoval na projekte ktorý sa opieral o jeho obľúbený pracovný postup – liatie (farieb, lakov s pridanými pigmentami).


rezidencie  0 Comments
23. máj. 2010