Jana Farmanová / mikroRezidencia / 2.-5.apríl 2015


rezidencie 
29. mar. 2015

Katarína Hrušková / Export rezidencia v Brooklyn Langer Residency, NYC / 3.-24.11.2014

“Čo si človek počne, keď sa zrazu vo vlastnej koži ocitne v obraze, ktorý sprostredkovane videl nespočetne veľa krát? Ktorému už dávno uveril, ale teraz sa musí učiť veriť inak? To, čo je videné na vlastné oči sa nezmestí do databázy reprodukovaného. Musí inam. Pretože ty a ono ste sa stretli, boli ste jedným miestom.”
Rezidencia je pilotnou spoluprácou medzi Banskou St a nicou a projektovým priestorom Brooklyn Langer Residency. Jej prvý ročník podporilo Ministerstvo kultúry SR.


rezidencie  celý článok
03. nov. 2014

Peter Barényi / Export rezidencia v PROGR, Bern / november 2014

FOR AN EMPTY AND UNKNOWN STUDIO
Počas posledných rokov sa autor vo svojej tvorbe vyjadroval k tráveniu času mimo súkromný priestor. V rozmedzí mesačnej rezidencie plánuje však tento princíp poprieť. Projekt bude vznikať za dverami rezidenčného bytu formou každodenného denníkového záznamu introvertnej bytovej situácie.


rezidencie  celý článok
31. okt. 2014

Mira Gáberová / Export rezidencia v PROGR, Bern/ november 2014

Bern, mesto v ktorom som nikdy nebola. Wikipédia píše, že je to mesto v prvej desiatke na celom svete s najlepšou kvalitou života. Mám v úmysle toto mesto spoznávať počas jedného krátkeho rezidenčného mesiaca, zrýchlene, behom a to doslovne. Je to pre mňa veľká výzva, každé ráno vstať a obuť si tenisky. Výstupom pobytu bude záznam z každodenného rituálu v rôznych formách (kresby, fotky, video, zápisky, grafy).


rezidencie  celý článok
31. okt. 2014

Dominik Hlinka / rezidencia Aklimatizácia / 30.10.-23.11.2014

Projekt s pracovným názvom “KraftGwerk” sa zakladá na (tvorivom) pobyte v krajine, na Sitne, ktorý je najvyšším vrchom pohoria Štiavnické vrchy. Realizuje ho mladý autor Dominik Hlinka v rámci rezidenčného formátu Aklimatizácia. Fascináciu rozhľadu z tejto dominanty podčiarkuje aj bravúrnosť malieb Edmunda Gwerka, kterého pobyt práve v tomto prostredí nie je možné nespomenúť. Zotrvanie na tomto mieste nemá ale ambíciu vykrádať Gwerka, naopak. Cieľom projektu je pokračovanie vo vlastnom hľadaní interpretácie videného po dobu troch týždňov.


rezidencie  celý článok
30. okt. 2014

Katarína Hrušková a Peter Puklus / mikrorezidencia / 9.-19.10.2014

Na počiatku je kapitola z knihy, ktorá hovorí o nedosiahnuteľnom a neznámom teritóriu. Toto miesto podnecuje predstavivosť a podporuje teórie. Sú rozsiahle, pretože ich nikto nemôže skumať z blízka, ale je ich dostatoch na to, aby spúštali špekulácie a dohady.
Spoločný fotografický projekt Hruškovej a Puklusa sa realizuje v rámci ich štiavnického pobytu, za podpory antikvárnych knižných zdrojov z lokálneho antikvariátiku.


rezidencie 
09. okt. 2014

Zuzana Kmeťová / mikrorezidencia / 8.-13.9.2014


rezidencie 
08. sep. 2014

Marold Langer-Philippsen / Keunerland / 1.-31.8.2014


rezidencie 
01. aug. 2014

Agnieszka Grodzińska / Re-copy Gestroom / 1.-31.8.2014


rezidencie 
01. aug. 2014

The Rodina /  6x9=2014 /  21.7.-31.7.2014

Do města vstupujeme v době, kdy jsme se stali ze soudruhů občany a následně z občanů uživateli. Vyzbrojení programovou nedůvěrou v nostalgii, postupujeme podle předem připraveného plánu: na konkrétním místě redefinovat naši roli.


rezidencie 
11. júl. 2014

Klaudia Kosziba / Geometroidea / 1.-14.7.2014

Rezidencia je pokusom o “univerzálne nahliadnutie na výsledky všetkých partikulárnych nahliadnutí” vzťahujúcich sa k technikám enkaustika a plstenie.
Vznikne konštelácia kresieb, obrazov a objektov ako rozsah alebo spektrum od štúdie geometrických vzorov nočných motýľov až po obradné rúcho pre rituálny tanec. A mozno vznikne iba spektrum. 


rezidencie 
25. jún. 2014

Marek Chmiel / Typosedimenty / 10.6.-13.7.2014

Prvá typografická rezidencia. Počas rezidencie prebehne intenzívny zber – sondáž typografických usadenín v Banskej Štiavnici a blízkom okolí ich triedenie a základná identifíkácia, na základe ktorej sa autor pokúsi o vytvorenie písma/písem, ktoré by charakterizovali hlavné dejové linky historického vývoja mesta.


rezidencie 
10. jún. 2014