Erika Miklóšová / 6x9=2015 / 15.-31.august 2015

“Priamou inšpiráciou pre motív obrazu bol pre mňa zážitok z prvého dňa pobytu v Banskej Štiavnici, kedy som pri jazere Počúvadlo uvidela ruiny vyhorenej chaty. Pokrútené plechy, čierne trámy, prepadnutý strop, trčiace komíny, opustený priestor ktorým už prerastá zelený brečtan. Vizuálne silný zážitok vytvorený ohňom. Dom, ktorý fungoval zakonzervovaný v jednom okamihu. A len pár metrov ďalej najnavštevovanejšie štiavnické jazero so stovkami turistov.” hovorí o predobraze autorka Erika Miklóšová.


rezidencie  celý článok
15. aug. 2015

Monika Pascoe Mikyšková / mikrorezidencia / 23.6.-3.7.2015


rezidencie 
23. jún. 2015

Botond Keresztesi a Zsófia Keresztes (HU) / rezidencia / 1.jún - 31.august 2015


rezidencie 
01. jún. 2015

David Zehnder / rezidencia / 28.4.-15.6.2015


rezidencie 
28. apr. 2015

Cyril Blažo a Martin Kochan / mikroRezidencia / 2.-5.apríl 2015


rezidencie 
29. mar. 2015

Jana Farmanová / mikroRezidencia / 2.-5.apríl 2015


rezidencie 
29. mar. 2015

Katarína Hrušková / Export rezidencia v Brooklyn Langer Residency, NYC / 3.-24.11.2014

“Čo si človek počne, keď sa zrazu vo vlastnej koži ocitne v obraze, ktorý sprostredkovane videl nespočetne veľa krát? Ktorému už dávno uveril, ale teraz sa musí učiť veriť inak? To, čo je videné na vlastné oči sa nezmestí do databázy reprodukovaného. Musí inam. Pretože ty a ono ste sa stretli, boli ste jedným miestom.”
Rezidencia je pilotnou spoluprácou medzi Banskou St a nicou a projektovým priestorom Brooklyn Langer Residency. Jej prvý ročník podporilo Ministerstvo kultúry SR.


rezidencie  celý článok
03. nov. 2014

Peter Barényi / Export rezidencia v PROGR, Bern / november 2014

FOR AN EMPTY AND UNKNOWN STUDIO
Počas posledných rokov sa autor vo svojej tvorbe vyjadroval k tráveniu času mimo súkromný priestor. V rozmedzí mesačnej rezidencie plánuje však tento princíp poprieť. Projekt bude vznikať za dverami rezidenčného bytu formou každodenného denníkového záznamu introvertnej bytovej situácie.


rezidencie  celý článok
31. okt. 2014

Mira Gáberová / Export rezidencia v PROGR, Bern/ november 2014

Bern, mesto v ktorom som nikdy nebola. Wikipédia píše, že je to mesto v prvej desiatke na celom svete s najlepšou kvalitou života. Mám v úmysle toto mesto spoznávať počas jedného krátkeho rezidenčného mesiaca, zrýchlene, behom a to doslovne. Je to pre mňa veľká výzva, každé ráno vstať a obuť si tenisky. Výstupom pobytu bude záznam z každodenného rituálu v rôznych formách (kresby, fotky, video, zápisky, grafy).


rezidencie  celý článok
31. okt. 2014

Dominik Hlinka / rezidencia Aklimatizácia / 30.10.-23.11.2014

Projekt s pracovným názvom “KraftGwerk” sa zakladá na (tvorivom) pobyte v krajine, na Sitne, ktorý je najvyšším vrchom pohoria Štiavnické vrchy. Realizuje ho mladý autor Dominik Hlinka v rámci rezidenčného formátu Aklimatizácia. Fascináciu rozhľadu z tejto dominanty podčiarkuje aj bravúrnosť malieb Edmunda Gwerka, kterého pobyt práve v tomto prostredí nie je možné nespomenúť. Zotrvanie na tomto mieste nemá ale ambíciu vykrádať Gwerka, naopak. Cieľom projektu je pokračovanie vo vlastnom hľadaní interpretácie videného po dobu troch týždňov.


rezidencie  celý článok
30. okt. 2014

Katarína Hrušková a Peter Puklus / mikrorezidencia / 9.-19.10.2014

Na počiatku je kapitola z knihy, ktorá hovorí o nedosiahnuteľnom a neznámom teritóriu. Toto miesto podnecuje predstavivosť a podporuje teórie. Sú rozsiahle, pretože ich nikto nemôže skumať z blízka, ale je ich dostatoch na to, aby spúštali špekulácie a dohady.
Spoločný fotografický projekt Hruškovej a Puklusa sa realizuje v rámci ich štiavnického pobytu, za podpory antikvárnych knižných zdrojov z lokálneho antikvariátiku.


rezidencie 
09. okt. 2014

Zuzana Kmeťová / mikrorezidencia / 8.-13.9.2014


rezidencie 
08. sep. 2014