Emil Drličiak / rezidencia / 22.apríl-20.júl 2016

V rámci rezidencie Drličiak pracuje s “torzom” lipy zo štiavnickej Kalvárie, ktorú sme mu od konca leta 2012 deponovali v staničnom parku.
Pôjde o “transfer”? “úkryt”? “raketu”? Pre autora, ktorý sa posledné roky venoval najmä grafickému dizajnu a scénografii pôjde o návrak k manuálnej, tvrdej robote, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť práce s drevom. Drličiak pracuje na peróne železničnej stanice, kontrolovaný cestujúcimi i návštevníkmi priestoru Banská St a nica. Interaktívnosť, rovnako ako proces je súčasťou projektu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
22. apr. 2016

Simona Janišová / mikrorezidencia / 22.-30.marec

Mladá slovenská keramička Simona Janišová počas mikrorezidencie pracuje najmä na kresbách, priamo inšpirovaných tvorbou sochárky/keramičky Júlie Horovej Kovačikovej. Kresby – návrhy sa priamo odkazujú tak na jej tvorbu ako aj východiská, ktoré sú ukotvené v ľudovom umení.


rezidencie 
22. mar. 2016

TATRAHUNDERT / 24 hodinové rezidencie

10 akvarelov a 13 perokresieb z Vysokých Tatier v nájdenom skicáku z roku 1916 tvorí vizuálny základ pre 15 autorov prichádzajúcich presne po 100 rokoch na konkrétne miesta, ktoré zobrazujú.
Nejde o skupinové sympózium ale o individuálnu reakciu v rôznych médiách na konkrétny priestor a čas prezentovaný konkrétnou, sto rokov starou, vizuálnou stopou.

Na jednodňových rezidenciách v Tatranskej Lomnici počas februára a marca 2016 participujú: Jakub Roček, Jan Čumlivski, Svätopluk Mikyta, Štefan Papčo, Lucia Papčová, Luďek Rathovský, Nico Krebs, Michal Moravčík, Johana Pošová, Juraj Gábor, Dominika Jackuliaková, Rastislav Podoba, Tomáš Džadoň, Peter Puklus a Peter Krupa Autorom vizuálu je Ondrej Jób


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
07. feb. 2016

Jiří Staněk / rezidencia Aklimatizácia / 26.november - 15.december 2015

Autor je známy svojimi precíznymi projektami, v ktorých pracuje s tlačou (ako s tradičnou grafickou technikou), ktorú následne skladá a prelamuje do premyslených 3D objektov, reliéfov a architektúr. V staničnom ateliéri bude svoj origami princíp ďalej rozvíjať v sérii linorezov. Staněk, čerstvý absolvent Fakulty výtvarných umění v Brne, Ateliéru kresby a grafiky je držiteľ špeciálnej ceny GAVU Cheb v rámci Startpoint 2015.


rezidencie  celý článok
26. nov. 2015

Erika Miklóšová / 6x9=2015 / 15.-31.august 2015

“Priamou inšpiráciou pre motív obrazu bol pre mňa zážitok z prvého dňa pobytu v Banskej Štiavnici, kedy som pri jazere Počúvadlo uvidela ruiny vyhorenej chaty. Pokrútené plechy, čierne trámy, prepadnutý strop, trčiace komíny, opustený priestor ktorým už prerastá zelený brečtan. Vizuálne silný zážitok vytvorený ohňom. Dom, ktorý fungoval zakonzervovaný v jednom okamihu. A len pár metrov ďalej najnavštevovanejšie štiavnické jazero so stovkami turistov.” hovorí o predobraze autorka Erika Miklóšová.


rezidencie  celý článok
15. aug. 2015

Monika Pascoe Mikyšková / mikrorezidencia / 23.6.-3.7.2015


rezidencie 
23. jún. 2015

Botond Keresztesi a Zsófia Keresztes (HU) / rezidencia / 1.jún - 31.august 2015


rezidencie 
01. jún. 2015

David Zehnder / rezidencia / 28.4.-15.6.2015


rezidencie 
28. apr. 2015

Cyril Blažo a Martin Kochan / mikroRezidencia / 2.-5.apríl 2015


rezidencie 
29. mar. 2015

Jana Farmanová / mikroRezidencia / 2.-5.apríl 2015


rezidencie 
29. mar. 2015

Katarína Hrušková / Export rezidencia v Brooklyn Langer Residency, NYC / 3.-24.11.2014

“Čo si človek počne, keď sa zrazu vo vlastnej koži ocitne v obraze, ktorý sprostredkovane videl nespočetne veľa krát? Ktorému už dávno uveril, ale teraz sa musí učiť veriť inak? To, čo je videné na vlastné oči sa nezmestí do databázy reprodukovaného. Musí inam. Pretože ty a ono ste sa stretli, boli ste jedným miestom.”
Rezidencia je pilotnou spoluprácou medzi Banskou St a nicou a projektovým priestorom Brooklyn Langer Residency. Jej prvý ročník podporilo Ministerstvo kultúry SR.


rezidencie  celý článok
03. nov. 2014

Peter Barényi / Export rezidencia v PROGR, Bern / november 2014

FOR AN EMPTY AND UNKNOWN STUDIO
Počas posledných rokov sa autor vo svojej tvorbe vyjadroval k tráveniu času mimo súkromný priestor. V rozmedzí mesačnej rezidencie plánuje však tento princíp poprieť. Projekt bude vznikať za dverami rezidenčného bytu formou každodenného denníkového záznamu introvertnej bytovej situácie.


rezidencie  celý článok
31. okt. 2014