Zsolt Tibor / rezidencia / 25.11.-22.12.2019

Mesačnú rezidenciu autora v priestore Banská St a nica podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  rezidencie 
17. nov. 2019

Slavomíra Ondrušová / rezidencia / november 2019

Autorka vyštudovala Vysokú školu výtvarným umení v Bratislave, Ateliér šperku S_M_L_XL Karola Weisslechnera. Od šperkárskej práce sa jej záujem postupne presúval ku médiu kresby. “Verím, že kresba je nástroj, ktorý dokáže bez slov komunikovať. Je to iný jazyk, ktorý je nám všetkým vlastný.” hovorí autorka.
O kresbu sa opiera klasické umelecké vzdelávanie. Kreslenie podľa modelu, či zátišia je povinnou vstupnou bránou pri príjimacích pohovoroch na vysoké umelecké školy. Kresba má presahy do takmer všetkých médií. Kreslia tak filmári ako aj automobiloví dizajnéri. Skice si robia scénografi aj grafici. Kresba ale nefunguje len ako prípravné médium. Kreslia už tí najmenší. Kreslené “čarbanice”, ktoré sa menia na kruhy a koordinované ťahy ceruzkou pozná každý rodič, ktorý sleduje ako sa dokáže detská kresba rýchlo meniť a vyvíjať.
V rámci mesačnej umeleckej rezidencie autorka vytvára konkrétny priestor – “MAK: Mestský Ateliér Kresby” v ktorom pracuje. Využíva zatiaľ prázdne priestory obchodu, ktorý v centre Štiavnice čaká na svoje ďalšie komerčné využitie. Tento medzičas sa obchod mení na ateliér a jeho výklady na galériu s priamym kontaktom s divákom na ulici. V MAK-u sa raz do týždňa konajú kurzy kreslenia – tzv. podvečerné lekcie kresby. A nie obyčajného kreslenia! “Chcem cielene narúšať zaužívané definície a pojmy o tom čo je kresba a ako je správne kresliť. Kresbou chcem spoznávať nové publikum a vtiahnuť ho do spoločnej tvorby. Pohyb, zámer, pozornosť, sústredenie, limity tela aj materiálu budú pri tomto spoznávaní zohrávať doležité úlohy”. vysvetľuje Ondrušová.

MAK: Mestský Ateliér Kresby nájdete od 7.novembra do 30.novembra 2019 v priestoroch bývalého obchodu na Radničnom námestí 10 v Banskej Štiavnici. Zároveň výklady do ulice autorke poslúžia ako kontaktná galéria diel, ktoré v Banskej Štiavnici vytvorí.
Rezidenciu EDU AIR v rámci programu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
03. nov. 2019

Juraj Gábor / október 2019


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. okt. 2019

Comunite Fresca / október 2019

Šesť očí vidí viac ako dve. Marie Štindlová (*1990), Markéta Filipová (*1990) a Dana Balážová (*1989) sú mladé maliarky, absolventky Fakulty výtvarných umení v Brne. Práve tam sa stretli a počas šiestich rokov štúdia zblížili. Z priateľstva nakoniec vznikla aj profesná spolupráca a dnes fungujú ako umelecká skupina Comunite Fresca. Al fresco (z taliančiny znamená „na čerstvo“, „za čerstva“) je technika nástennej maľby zhotovenej do vlhkej omietky. Práve proces schnutia omietky determinuje možnosti jej výmaľby. Aj preto sa tejto technike hovorí že je náročná na čas a zručnosť maliara – autora. Minerálne pigmenty rozompleté vo vode alebo vápennej vode sa rýchlo nanášajú na čerstvú omietku. Vlhkosť zaručuje vsiaknutie do podkladu. Po vysušení povrchu môže autor maľbu korigovať už len čiastočne. Táto technika prešla v takmer nezmenenej podobe celými dejinami umenia od Starovekého Grécka, cez umenie Európy, Ázie, Číny. Skupina Comunite Fresca ju používa ako základ pre vlastné abstraktné obrazy, ktoré realizuje tak v interiéroch ako aj na fasádach domov súkromných či verejných. Kontext miesta realizácie sa stáva pre autorky zásadným. Aktuálne je Comunite Fresca medzi finalistami Ceny Jindřicha Chalupeckého v Čechách, ocenenia pre mladého umelca/umelkyňu, ktoré je paralelou našej Ceny Oskára Čepana. V Banskej Štiavnici v rámci rezidenčného pobytu EDU AIR počas jesenných, októbrových dní autorky vytvoria fresku v stavebnej štruktúre jedného zo štiavnických domov, ktorý čaká na rekonštrukciu. Strojovňa na Zigmunšachte – dom postavený pre vodnostĺpcový stroj pri šachte Žigmund je architektonickou štruktúrou, ktorou prerastá príroda, cez okná prefukuje student vietor. Na toto miesto autorky neprichádzajú s detailnými skicami, nechávajú sa osloviť atmosférou, historickým kontextom aj okolím. Rezidenciu organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v rámci programu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019 v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Partnerom rezidencie Comunite Fresca je antikvariatik.sk.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
01. okt. 2019

Jakub Straka / rezidencia / október 2019

Potrebuje svet ďalší vlnený sveter? Potrebujeme viac oblečenia? Potrebujeme ho striedať a meniť s každou sezónou? Aj tieto otázky zaznejú pri rozhovore s mladým autorom, absolventom Ateliéru textilu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Jakubom Strakom, ktorý sa paralelne s vlastnou tvorbou zamýšľa nad udržateľnosťou módy, jej ekologickou stopou a dopadom na konkrétne komunity. Autora inšpiruje pri tvorbe lokálne tvaroslovie, rád a často využíva materiálové zdroje, ktoré mu poskytuje prostredie kde sa nachádza. V popredí každého jeho autorského diela, či ide o nositeľnú alebo voľnú tvorbu, je remeselná precíznosť zameraná najmä na ručnú prácu. Vyššie spomenuté ingrediencie Jakub Straka namiešal aj do štiavnického projektu, na ktorom pracuje počas októbrových dní v rezidenčnom programe TROJICA AIR. V spolupráci so šesticou žien z regiónu, ktoré zareagovali na výzvu spolupráce, vytvára pleteniny inšpirované Hontom. Stretáva sa s nimi, koriguje a kreuje každý krok. “Aj mne aj všetkým ženám zapojeným do projektu vyhovuje postup práce aký sme zvolili. Učíme sa navzájom niečo nové, čo nesleduje vopred nalinkované pravidlá. Je to veľmi organická spolupráca, ktorá dáva pednosť intuícii.” hovorí Straka. Pre projekt používa výhradne slovenskú ovčiu vlnu vybranú zo selektovaných fariem, ktorá je vyprodukovaná tradičnými metódami ručne a priemyselným spôsobom. Víziou projektu je vytvoriť odevy, ktoré použitým materiálom a formou vyvolajú v mysli pozorovateľa pocit videnej histórie, ktorú môže nielen vidieť, ale aj cítiť. “Neskicujem si. Skôr pracujem priamo v čase a priestore. Pri pleteninách hľadám formu, čistím ju, pridávam, odoberám. Je to až sochárske budovanie objemu. Chcem sa dopracovať k jednotnej, kompaktnej forme. Oprostiť sa od zbytočných detailov. “hovorí autor. Sám autor cieľ projektu formuluje ako snahu “…vyzdvihnúť cnosti ručnej práce a získavania skúseností spoločne s lokálnou komunitou žien a vzdať hold kolektívnej textilnej histórii mesta Banská Štiavnica.” Rezidencia autora v programe TROJICA AIR je súčasťou Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019, ktoré spoluorganizujeme s Mestom Banská Štiavnica za finančnej podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. ďakujeme zapojeným ženám za ich trpezlivosť, čas a energiu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  TROJICA 
01. okt. 2019

Jozef Vančo a Sebastián Komáček / rezidencia / október 2019

Už celý jeden rok malými zmenami meníme štandardnú školskú budovu a jej okolie z miesta bez genia loci a identity na modernú kultúrnu inštitúciu, kde sa umenie stretáva s učením. Jednou z intervencií, ktoré vznikajú na prelome septembra a októbra 2019 v záhrade je sochárska práca dvoch čerstvých absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – Jozefa Vanča a Sebastinána Komáčka. “Vlna” alebo “ihrisko” alebo miesto ničnerobenia postupne rastie v susedstve galérie PARTER BSC. V centre drevenej platformy sa ocitá solitér – červená koruna stromu. Projekt autori budujú počas babieho leta 2019 priamo na mieste. Chalanov môžete prísť podporiť osobne kedykoľvek. Rezidencia je súčasťou dramaturgie Banskej St a nice v roku 2019 a môžeme ju zrealizovať vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Partnerom našich nových priestorov je Banskobystrický samosprávny kraj. ĎAKUJEME.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
22. sep. 2019

Ádám Albert / VARP rezidencia / september - november 2019

Trojmesačná intenzívna rezidencia maďarského umelca a pedagóga je súčasťou programu Visual/ Sound and Performing arts residencies podporeného Višegrádskym fondom.
Ádám Albert bude pracovať na autorských dielach voľne inšpirovaných, reagujúcich na lokálne predispozície Štiavnice aj regiónu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
15. sep. 2019

Jana Bernartová / september 2019

Jana Bernartová (1983) sa narodila v Liberci. V meste, kde má svoju tradíciu textilný priemysel. V rovnakom meste absolvovala Fakultu umění a architektury, ateliér Vizuální komunikace – digitální médiá. Zameranie na digitálné prostredie a kontexty nemateriálneho umenia rozvíjala aj vo svojej doktorandskej práci na Vysokej škole uměleckoprúmyslovej v Praze. Autorku zaujímajú výzvy budúcnosti, ktoré rieši digitálny svet. Vo svojich prácach sa venuje podstate aj vnímaniu farby, jej významu, pracuje s prepisom digitálnych programov, ich vizuálnou kvalitou aj kvantitou. Zaujíma ju pravdivosť nášho vnímania. Jazyk, ktorým Bernartovej práce komunikujú je jazykom obrazoviek, displayov a digitálnych štruktúr.

Počas pobytu využije autorka čas na prácu, výrobu a postprodukciu troch veľkoformátových strojových výšivok, ktoré realizuje v spolupráci s lokálnou firmou. Projekt Prepis digitálnych štruktúr do materiálovej podoby nachádza svoje limity v ich spracovaní. Vizuálny prepis je nedokonaly. Vzniká nová materiálová grafika, alebo textilná štruktúra.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  EDU AIR 
01. sep. 2019

Viktor Kopasz / rezidencia / august 2019

Mesačná rezidencia autora je súčasťou celoročnej dramaturgie Banskej St a nice v roku 2019, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  rezidencie 
31. júl. 2019

EDITION BSC 2019 / štvrtá sezóna grafického projektu


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. júl. 2019

Víkendový workshop tkania s Marilou Schultz / 21.-22.-23.jún / Ateliér TROJICA AIR

Pozývame záujemcov a záujemkyne do ateliéru TROJICA, na trojdňový workshop tkania pod vedením
MARILOU SCHULTZ (USA) – tkáčky z kmeňa Navaho,ktorá je až do konca júna v Banskej Štiavnici na umeleckom pobyte v rámci formátu TROJICA AIR, ktorý iniciuje a organizuje o.z. Štokovec, priestor pre kultúru. Marilou bude počas víkendu učiť tradičnú Navaho techniku ručného tkania na ráme a farbenie ovčej vlny prírodnými farbivami.

Workshop bude trvať od piatku do nedele. Treba si na neho vyčleniť čas.Je určený pre každého, kto sa chce učiť, má čas na spomalenie, a chce pracovať s materiálom. Ponúkame výnimočnú príležitosť absolvovať tento intenzívny workshop zadarmo.
Začíname v piatok 21.juna o 16:00 do 18:00 (zoznámenie sa, prezentácia a rozprávanie o vzoroch, tradícii a koreňoch)
sobota-nedeľa 22.-23.júna od 10:00 do 15:00 (farbenie vlny prírodnými farbami, príprava rámu, osnovy, vzorovanie a tkanie)
Počet miest na trojdňový workshop je limitovaný (8miest).
Záujemkyne a záujemcovia, hláste sa záväzne buď telefonicky na čísle 0908 79 09 42, alebo mailom na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript).
Nástroje, rámy a vlnu pre vás pripravíme, stačí prísť.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  TROJICA  celý článok
11. jún. 2019

Marilou Schultz / jún 2019

Marilou Schultz začala tkať ako sedem ročná, pokračujúc v rodinnej tradícii, ktorá sa vinie cez viac ako päť generácií. Narodila sa v mestečku Leupp v Arizone, na území rezervácie kmeňa Navaho, z matkinej strany pochádza z klanu Tabaaha (Vodný okraj) a z otcovej strany z klanu Tsi´naajinii (Ľudia čierneho dreva). Marilou virtuózne tká tradičné aj súčasné Navaho prikrývky a koberce a používa pri tom veľmi jemne pradenú prírodnú ovčiu vlnu, farbenú buď rastlinnými alebo anilínovými pigmentami. Je známa svojimi textilnými obrazmi, nesymetrickými vzormi a svojim experimentálnym prístupom k zaužívaným Navajo ornamentom a farbám. Marilou sa už pár desaťročí pravidelne zúčastňuje prestížnej prehliadky Santa Fe Indian Market a bola ocenená Excellence in Weaving Award, Challenge Award a First Place Award za netradičné tkanie. Je štvornásobnou laureátkou Heard Museum Indian Fair and Market’s Best of Division Award a Conrad House Special Award. Realizovala nespočetné zákazky pre mnohé súkromné, korporátne a muzeálne zbierky. Jej práce boli v roku 2017 vystavené na Dokumente 14 v Kasseli.
Do Banskej Štiavnice prichádza na mesačnú rezidenciu, počas ktorej bude pracovať na novom, originálnom diele, ktoré v závere rezidencie odprezentuje na výstave v galérii Display BSC. Zároveň povedie textilný workshop pre verejnosť, ktorý sa bude konať v ateliéri TROJICA AIR.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  TROJICA 
01. jún. 2019