Rastislav Podoba - mikrorezidencia - EDITION bsc 2018


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  archív 
17. apr. 2018

LIPA - open call - rezidencia

Rezidenčné centrum Banská St a nica Contemporary v spolupráci s obcou Ilija vyhlasujú otvorenú výzvu LIPA.
Hľadáme vizuálneho umelca/umelkyňu či kolektív autorov (výzva je otvorená aj pre umelcov zo zahraničia), ktorý by počas rezidenčného pobytu zrealizovali dielo vo verejnom priestore obce Ilija pri Banskej Štiavnici. Východiskom a limitom zároveň je existujúce torzo (dvojtorzo) 100 ročnej lipy, ktoré ostalo po výrube v zimných mesiacoch 2018 na pôvodnom mieste.
Jedná sa o 5-6m vysoké kmene pri potoku v centre obce.
Hľadáme originálny autorský prístup, projekt, ktorý by v kontexte tejto dediny (300 obyvateľov) priniesol nový názor s ohľadom na priestorové ako aj historické okolie a východisko. Podmienkou je schopnosť dielo zrealizovať počas 1 mesačnej rezidencie. Rezidencia je určená profesionálnym umelcom, absolventom vysokej umeleckej školy. Nie je určená amatérskym rezbárom ani študentom.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
07. mar. 2018

František Demeter / rezidencia / november 2017

Demeter (1975) patrí medzi solitérne postavy mladej slovenskej maľby. Konceptuálny presah jeho posledných prác, ktorými maľbu otvára do ďalších perspektív – inštalácia, koláž, architektúra, grafika je v slovenskom priestore unikátna. Tiež Demeterova radikálna defetišizácia vlastnej tvorby – produkcie. V rámci rezidencie autor realizuje sériu drevorezov, priamo vychádzajúcich z cyklu klasických portrétov, ktoré realizoval na svojej predošlej výstave v Žiline. Poctivo až starosvetsky vnímané zobrazenie portrétovanej osoby prepisuje do liniek drevorezu. Recyklačný rozmer tejto práce (rytie do samotných drevených rámov) sa otláča aj do charakteru – vizuálu. Výstupom jeho rezidencie je séria portrétov, prác na papieri, prevedených formou drevorezu na impregnovaný grafický papier. Rezidenciu sme mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. nov. 2017

Martin Vongrej / EXPORT rezidencia, PROGR Bern/ november 2017

“Objavil som filozofa, o ktorom som doteraz nevedel, že žil tu v Berne. Jean Gebser. Zhodou okolností pracoval na podobných veciach ako ja: fenomenológia a vedomie. Šťastný objav”
Veta, ktorú na začiatku svojho rezidenčného pobytu napísal Martin Vongrej predznamenávala čím sa tento slovenský, mladý autor vo švajčiarsku zaoberal.
Rezidencia je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica, ktorú finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Partnerom rezidencie je residency.ch a PROGR Bern.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. nov. 2017

Taiyo Onorato & Nico Krebs / Medzinárodná vesmírna stanica / október 2017

Pred rokom sme počas realizácie projektu Tatrahundert objavili verejnosti uzavretú zastávku TEŽ v Dolnom Smokovci. Malá architektúra a jej hibernačný stav nás okamžite zaujali. V lete 2017 sme si stanicu prenajali, vyčistili a pozvali prvých umelcov. Počas októbra prezentujeme pilotnú výstavu, možný scenár, ktorý môže byť alternatívou pre využitie tejto nepotrebnej zastávky. Vzniká pracovný/rezidenčný/výstavný priestor TATRY 73.

“6 miliárd ľudí mi fandí, ale väčšina sa diví prečo to robím.” Tak znie úvodná replika hlavného hrdinu filmu Do neznáma (Approaching the Unknown) z roku 2016. Muž, vedec v ňom smeruje sám, v kozmickej lodi zo Zeme na Mars, s vedomím, že ide o cestu jednosmernú. Citát môže byť parafrázou k pocitu švajčiarskeho umelca Nico Krebsa, ktorý v bývalej čakárni zastávky , za zatvorenými dverami, odrážajúci otázky okoloidúcich zvedavcov vytváral v izolácii vlastné, umelecké prostredie.

Rezidenciu autorov a následnú výstavu sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  TATRY 73  archív  celý článok
01. okt. 2017

Illah van Oijen / cestovná rezidencia 2017

Holandská fotografka Illah van Oijen žije na Slovensku od roku 2005. Popri fotografii sa venuje aktivistickým projektom, ktoré reflektujú zmeny a stav verejného priestoru. Táto téma prestupuje aj jej voľnou tvorbou. Autorku sme pozvali do širšie koncipovaného projektu, ktorý má zmapovať monumentálne realizácie slovenského keramika Imricha Vaneka (1931-2015). Ten na území Slovenska zrealizoval desiatky keramických reliéfov vo verejných a poloverejných priestoroch. Aký je ich stav dnes? Ako fungujú, prípadne ako sa zmenil náš vzťah k nim? Autorka počas druhej polovice roku 2017 precestovala desiatky destinácií a zaznamenala stav umeleckých diel od Imricha Vaneka. Celá fotografická séria bude súčasťou knihy o autorovi, ktorú pripravujeme vydať v roku 2019. Cestovná rezidencia je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica a je finančne podporená z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. sep. 2017

Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová / rezidencia 8x9=2017 / 20.júl - 9.august 2017

Už tradičný, veľkoformátový formát rezidencie a diela pre staničnú čakáreň v roku 2017 realizuje umelecká dvojica Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová. Dielo vzniká počas ich rezidencie priamo na mieste ako site specific reakcia na špecifickú atmosféru genia loci železničnej budovy. Inštalácia bude pre verejnosť prístupná do nasledujúceho roku, do 31.7.2018.
Projekt je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica, ktorú v roku 2017 finančne podporuje z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

text Jan Zálešák
Když jsem přemýšlel, jak na úvod ve zkratce přiblížit tvorbu Lucie Tkáčové a Anetty Mony Chişy, tak bych ji popsal jako cestu od subjektů k objektům, která je zároveň cestou od zabývání se dílčími problémy „světa umění“ k zabývání se problémy světa jako takového. Od raných prací atakujících a zesměšňujících genderové a kulturní stereotypy se autorky posunuly k tvorbě, v níž stále více pozornosti věnují – a stále více prostoru přenechávají – věcem. „Mlčenlivým soudruhům“, jak o věcech píše Jiří Wolker, v posledních letech zdá se docela dobře rozumíme. Ne snad proto, že by se věci přestaly ostýchat a začaly k nám samy promlouvat; spíše je to tím, že my sami se jim stále více podobáme. Stejně jako věci, po kterých toužíme, které vyrábíme, spotřebováváme a vyhazujeme, jsme i my podřízeni abstraktním kalkulacím nákladů a zisků podléhajícím neudržitelné, ale stále příliš živé doktríně ekonomického růstu.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie  celý článok
20. júl. 2017

Sarah Jones / rezidencia / 1.7.-1.8.2017

Sarah (nar. 1982, Austrália) je umelkyňa, spisovateľka, teoretička umenia a prichádza z Tasmánie. Aktuálne študuje doktorandský stupeň štúdia na University of New South Wales School of Art and Design. Práca, ktorú prichádza na Slovensko dokončiť sa venuje teoretickej reflexii diel Stana Filka v kontexte filozofie a teórie. V rámci jej mesiac trvajúceho rezidenčného pobytu má možnosť konzultovať svoje postupy s teoretičkou Mirou Keratovou a štúdijne spracovať fundus Stana Filka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.
Rezidencia je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica, ktorú finančne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
01. júl. 2017

Peter Granser / rezidencia / 10.5.-30.5.2017

Granserov v poradí druhý pobyt v priestore Banská St a nica súvisí s výstavou v priestore Display bsc a s dokončovaním série s pracovným názvom 200 000 rokov a 60 sekúnd, ktorú realizuje v slovenských jaskyniach. Séria čierno.bielych snímkov z rôznych prírodných jaskýň vychádza knižne na konci roka 2017 v našom vydavateľstve Štokovec Publishing House. V rámci jarného pobytu sme s Granserom precestovali jaskyne na Gemeri a v Tatrách.
Partnerom projektu je Správa slovenských jaskýň a Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
10. máj. 2017

Makino Takashi / rezidencia / 10.5.-2.6.2017

Filmár, multimediálny umelec žijúci v Yokohame, Japonsko. Vyštudoval film na Nihon University College of Art a v roku 2001 začal v Londýne spolupracovať s legendárnym duom Quay Brothers. Takashi je autorom viac ako 33 krátkych filmov, inštalácií, vizuálnych koláží a hudby. Často participuje celosvetovo na filmových festivaloch. Jeho projekcie sú “zvukovou a vizuálnou hostinou”, šumom z ktorého sa vynárajú informácie, obrazy a deje. Medzinárodný úspech autora potvrdzuje aj jeho účasť na prehliadke experimentálneho filmu HALLUCINATIONS, ktorá sa koná v druhej polovicu júna 2017 v Aténach, ako súčasť documenta14.
V rámci rezidencie bude Takashi zbierať materiál pre svoje nové filmy, najmä v lesoch, na slovenských lúkach, horách a v jaskyniach. Rezidenciu podporuje Správa slovenských jaskýň a Fond na podporu umenia.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
10. máj. 2017

Rei Hayama / rezidencia / 10.5.-2.6.2017

Súčasťou rezidencie japonskej multimediálnej autorky, ktorá na Slovensku zbiera vizuálne stopy pre svoju novú filmovú koláž je verejná projekcia videofilmu “Land” v Galérii Jozefa Kollára. Projekcia sa uskutoční v piatok 26.mája 2017 od 18:00. Rezidencia je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica, ktorú z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
Film je inšpirovaný krajinným profilom najsevernejšej časti Holandska tzv. Frieslandu. Nekonečná rovina, horizont, neustály zápas s vodným živlom, vytvárajú prirodzenú historickú “stenu” medzi človekom a prírodou. Snaha zachytiť pohľad na prírodný svet v modernizovanom ľudskom svete, otvára mikroskopický pohľad, ktorý nás pomyselne prepája so svetom prírody. Komunikácia je možná len za pomoci našej predstavivosti a vlastného jazyka. Fráza, ktorá sa v básni, sprevádzajúcej film neustále opakuje, znamená vo frízskom jazyku “Príroda mi nedovoľuje vstúpiť”.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
07. máj. 2017

Ján Šipöcz / rezidencia / 13.3.-13.4.2017

Ján Šipöcz (1983) absolvoval v roku 2009 Katedru fotografie a nových médií na VŠVU. Je zakladajúcim členom združenia Photoport (2006), ktoré sa venuje publikačnej činnosti, propagácii slovenskej
fotografie a v kamennom priestore galérie v bratislavskej Petržalke aj organizovaniu výstav a sprievdného programu. V roku 2011 bol finalistom Ceny Oskára Čepana. Medzi rokmi 2009-2017 žil v Prahe. Absolvoval niekoľko rezidenčných pobytov. Aktuálne žije v Bratislave.
Mesačná rezidencia autora je súčasťou ročnej dramaturgie centra Banská St a nica, ktorú finančne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.


BANSKÁ ST A NICA  novinky  rezidencie 
12. mar. 2017